วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โรงแรมในชัยภูมิ

-โรงแรม เลิศนิมิตร ชัยภูมิ (Lertnimitra Hotel)

447 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง, ตัวเมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ, ไทย 36000

-ภูสวย น้ำใส รีสอร์ท (Phusuay Namsai Resort)189 หมู่ 4 ถนนภูเขียว - ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว, ชัยภูมิ, ไทย

 - สยาม ริเวอร์ รีสอร์ท (Siam River Resort)

55 ถนนบรรณาการ, ต.ในเมือง, ตัวเมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ, ไทย 36000

 

จระเข้หลวงปู่คำ

จระเข้หลวงปู่คำ
Luang Pu Kham Crocodile
 
ชาวบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีความเชื่อว่าเรื่องดวงวิญญาณของหลวงปู่คำ เจ้าอาวาสวัดดอนไผ่ ที่เคารพนับถือได้มรณะภาพไปแล้วเข้าสิงสถิตที่ร่างจระเข้ที่ท่านเลี้ยง ไว้ โดยหลวงปู่คำได้ลงยันต์ไว้ที่หัวจระเข้ ให้เป็นเจ้าหนอง เจ้าบ้าน เวลามีคนมาดูหมิ่น หรือท้าทาย จะต้องโดนกัดทุกรายเมื่อลงไปในน้ำหนองไผ่แห่งนี้ การที่จะพบและ สัมผัสจระเข้ จะต้องทำพิธีโดยการแต่งขันห้า   ขันแปด อัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงปู่คำมาสถิตที่ร่างของจระเข้ตัวนี้ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านโนนแดงมาจนถึงปัจจุบัน

เขาพังเหย-สวนรุกขชาติน้ำพุดทัพลาว

เขาพังเหย
Phang Hey mountain
 
เขาพังเหย ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ (ชัยภูมิ-นครสวรรค์) ประมาณกิโลเมตรที่ ๗๐ เป็นจุดพักรถยนต์และชมทิวทัศน์ของผืนป่าและแนวสันเขาสลับซับซ้อนของเขาพัง เหย เมื่อมองลงไปเบื้องล่างจะเห็นที่ราบ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในช่วง   ยามเย็นที่อาทิตย์จะอัสดง
 
 สวนรุกขชาติน้ำพุดทัพลาว
  น้ำผุดทับลาวสวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาวตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้เสนอ ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม บ้านผาเบียด หมู่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีตาน้ำผุดใต้ดิน มีพื้นที่ประมาณ 160 ไร่
     ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีตาน้ำผุดขนาดใหญ่ผุดขึ้นกลางบ่อน้ำ ใสสะอาดปราศจากกลิ่น ไหลเป็นลำธารในสภาพดินลูกรังปนทราย สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ
    การเดินทาง สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาวตั้งอยู่ที่บ้านผาเบียด หมู่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในเส้นทางจากอำเภอคอนสาร ไปตัวเขื่อนจุฬาภรณ์ โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 13 กม.
    ติดต่อสอบถาม
สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ต. ห้วยยาง อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ 36180

น้ำตกตาดฟ้า

น้ำตกตาดฟ้า
Tat Fa Waterfall


ตั้ง อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายแก่งหินขวางลำน้ำ อยู่ทางทิศตะวันออกของเขตอุทยานแห่งชาติ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ ๒๓ กิโลเมตร การคมนาคมจะไปตามทางลาดยางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ถึงบ้านไทรงามแล้ว แยกซ้ายมือไปตามถนนลาดยางถึงบ้านนาวัง แยกขวามือบริเวณโรงเรียนบ้านนาวังเข้าไปเป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร สองข้างทางเป็นป่าเต็งรัง ถึงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ตน.๓ (ตาดฟ้า) บริเวณน้ำตกเป็นลานหินลาดชันกว้างประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร ยาวโดยตลอดประมาณ ๕๐-๙๐ เมตร มีความลาดชันประมาณ ๓๐ องศา

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 177 ตารางกิโลเมตร ในเขต 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บ้านเขว้า หนองบัวแดง และเกษตรสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง
เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำ ชี มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลากหลายทั้งหน้าผาสันเขา ลานหินและก้อนหินรูปร่างแปลก ๆ รวมทั้งพืชพันธุ์ที่น่าสนใจ เหมาะมาเที่ยวชมในระหว่าง เดือนพฤษภาคม-ธันวาคมทางอุทยานได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผ่านสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยานได้แก่
      ทุ่งดอกกระเจียว เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังที่มีต้นกระเจียวขึ้นอยู่ตามซอกหินสลับกับต้นไม้นานา ชนิด มีทั้งดอกสีชมพูและดอกสีขาว เหมาะมาเที่ยวชมในช่วง เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
     ลานหินแตก เป็นลานหินที่แตกเป็นร่องลึกตามธรรมชาติ ทอดตัวยาวตามแนวหน้าผาสันเขา สามารถชมทัศนียภาพพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงและเกษตรสมบูรณ์ ใกล้กันเป็นผากล้วยไม้ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวมีกล้วยไม้ที่เกาะตามก้อนหินและคาคบไม้ออกดอกสวยงามมาก
    
     ประตูโขลง เป็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายซุ้มประตูหิน บริเวณโดยรอบยังมีก้อนหินลักษณะแปลกพิศดารจำนวนมากสลับกับป่าเต็งรัง เคยเป็นที่ล่ามช้างที่เคยใช้ชักลากไม้จึงได้ชื่อว่าประตูโขลง
     ผากล้วยไม้ เป็นหน้าผาสูงลดหลั่นตามลำดับ โดยทอดตัวยาวติดต่อกัน มีพันธุ์กล้วยไม้หายากหลายชนิดขึ้นเป็นจำนวนมากตลอดหน้าผา มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้-ผาแจ้ง ระหว่างทางจะผ่าน หินหงษ์ฟ้า ซึ่งเป็นก้อนหินใหญ่ลักษณะคล้ายหงส์
    
     ภูคี  เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เชื่อมต่อกันระหว่างอำเภอเกษตรสมบูรณ์กับอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,038 เมตร เป็นยอดภูที่สูงที่สุดของพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศและบรรยากาศภูหยวก ภูตะเภา เทือกเขาภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี รวมทั้งพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ป่าและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก

    ภูเกษตร  เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 966 เมตร เป็นยอดภูที่สูงเป็นอันดับสองรองจากภูคีของพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศและบรรยากาศของภูคี ภูอ้ม ภูคล้อ ภูกลาง เทือกเขาภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ที่ภูมิประเทศหนาวเย็นและแห้งแล้ง เพราะสภาพพื้นที่ป่าไม้บนยอดภูถูกทำลายจากการบุกรุกพื้นที่ของราษฎรและกลาย เป็นไร่ร้างที่มีพื้นที่กว้างใหญ่บนเทือกเขาภูแลนคา

บึงละหาน

บึงละหาน
La Han Reservoir
 
บึงละหานเป็นพื้นที่ชุมน้ำขนาดใหญ่อันดับที่ ๔ ของประเทศ มีพื้นที่ครอบคลุม ๔ ตำบลคือ ตำบลละหาน ตำบลบ้านกอก ตำบลหนองบัวใหญ่ และตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ ๑๗,๓๘๖ ไร่  ๓ งาน ๗ ตารางวา
สัตว์น้ำที่อยู่อาศัย มีปลาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปลาฉลาด (ตอง) ปลาสร้อยนกเขา ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ ปลาหมอช้างเยียบ ปลานิล    ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทราย ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอุย ปลาดุกด้าน ปลาสลิด ปลาช่อน ปลาบู่ ปลาไหลและกุ้งก้ามกราม เป็นต้น
 

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ตั้งอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ ในตัวเมือง ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ
ตามประวัติเล่าว่า ในปี 2360 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 นายแล ซึ่งเป็นข้าราชการสำนักเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ได้อพยพครอบครัวและบริวารข้ามลำน้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านน้ำขุ่น บริเวณอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ต่อมาจึงได้ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่โนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 6 กิโลเมตร ได้ส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ต่อมาจึงย้ายชุมชนมาอยู่ที่บ้านหลวง ในเขตอำเภอเมืองปัจจุบัน และได้หันมาขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา ส่งส่วยแก่รัชกาลที่ 3 ไม่ขึ้นแก่เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์อีกต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้ง ขุนภักดีชุมพล (แล) เป็นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ
ครั้น พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ก่อการกบฎ ยกทัพเข้าตีเมืองนครราชสีมา ขุนภักดีชุมพลพร้อมเจ้าเมืองใกล้เคียงยกทัพไปสมทบกับคุณหญิงโม ตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์จนแตกพ่าย เจ้าอนุวงศ์เกิดความแค้นจึงย้อนกลับมาจับขุนภักดีชุมพลประหารชีวิตที่บริเวณ ใต้ต้นมะขามริมหนองปลาเฒ่า ด้วยความดีที่ขุนภักดีชุมพลมีต่อแผ่นดินไทยจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น พระยาภักดีชุมพล (แล)